top of page

Wandel & natuur coaching & therapie

Wat kan je verwachten ?

Hieronder vind je een aantal redenen terug waarom mensen in wandel of natuur coaching of therapie gaan. Deze vorm van coaching of therapie volgt daarom altijd na een voorafgaandelijk intakegesprek.

Tenzij code oranje wordt aangekondigd op het moment van de coaching, gaan we ervan uit dat dit type van coaching steeds door kan gaan en dat je je kan kleden in functie van de weersverwachtingen.  

De startplaats van de coaching wordt voorafgaandelijk, in onderling overleg, afgesproken.

IMG_4202.JPG

In beweging komen

Samen op weg

Al pratend wandelen of al wandelend praten brengt een heel nieuwe dynamiek in de sessie.  

Plots zit je niet meer recht tegenover de therapeut, maar loopt deze met je mee, op het ritme dat jij gekozen hebt en dat op dat moment bij jou past.

Dit kan een nieuw gevoel van ondersteuning met zich meebrengen, waardoor niet alleen je lijf maar ook je geest in beweging komt.

Sommigen zeggen zelfs dat het praten over dieperliggende zaken zoals gevoelens en gedachten makkelijker gaat al wandelend, anderen vinden dan weer dat het wandelen makkelijker is wanneer je kan praten.  

Al pratend wandelen of al wandelend praten is de eerste stap zetten naar een nieuwe therapiebeleving.

Kijken om te zien

Luisteren om te horen

Voelen om gewaar te worden

De natuur biedt een waaier aan belevingen waar we maar al te snel aan voorbij gaan.

We leven zonder te "be"leven.

Tijdens onze sessies in de natuur leren we weer kijken om te zien, luisteren om te horen en voelen om gewaar te worden.

Zo ontdekken we nieuwe dingen buiten en binnen jezelf, we leren te ervaren, stil te staan en weer verder te gaan.

We staan hierbij niet alleen stil bij de verbinding tussen wat er buiten en binnen jezelf te beleven valt, maar ook bij de begrenzing tussen binnen en buitenkant zodat je beter leert omgaan met prikkels zonder je er helemaal van af te sluiten.

IMG_6717.HEIC
IMG_4763.HEIC

Je weg (terug)vinden

en weer thuiskomen

We leren stilstaan bij de wegen die je kiest om de wandeling te maken (zijn het de verharde wegen of net de wegen die je op een hobbelig parcours brengen) en hoe deze keuzes symbool staan voor hetgeen je in je dagelijkse leven doet ?

Welke keuze zou je liever willen kunnen maken ?

 En wat heb je daarvoor nodig ?  

We doen beroep op je creativiteit om naar die wegen te zoeken die jou brengen waar je wil zijn, rekening houdende met wie je wil zijn om zodoende steeds meer en meer contact te maken met wie je diep vanbinnen echt bent...  Ook al betekent dit soms dat we net voldoende moeten terug gaan om anders vooruit te bewegen.

 

IMG_4872.HEIC

Nieuwe paden ontdekken

zonder bang te zijn

Al wandelend zoek je, onder begeleiding van de therapeut, naar nieuwe manieren om met je problemen om te gaan of om nieuwe wegen te vinden die ervoor zorgen dat je probleem opgelost geraakt.

Als je wandelt ben je immers steeds op een andere plek, hetgeen je letterlijk steeds weer een ander perspectief biedt en zo wordt ook elk inzicht als het ware op een bepaalde plek in de natuur verankerd.  

Deze verankering blijft vaak beter hangen dan het "praten over" een bepaalde oplossing in een statische omgeving als een therapieruimte. Een bijkomend voordeel is dat we gebruik kunnen maken van hetgeen de natuur ons biedt om ook metaforisch een sterkere verankering te bieden.

IMG_4872.HEIC
bottom of page