PSYCHOTHERAPIE

 

Psychotherapie gaat nog een stapje verder dan coaching en focust zich op de diepere en oudere lagen in onszelf. Door deze aan de oppervlakte te brengen en een zinvolle plaats te geven, kan ons leven waardevoller gemaakt worden.
 

Het komt voor dat cliënten het zicht kwijt zijn op wat ze diep in zichzelf verstopt hebben doordat ze al hun tijd en energie gestoken hebben in het onder controle krijgen van ongewenste belevingen zoals angst, depressiviteit, paniek, etc ...

 

Via psychotherapie trachten we terug contact te maken met deze diepere, vaak onbewuste lagen en verborgen stukken van onszelf.  Hierdoor kan onze energie opnieuw positief worden ingezet en kan vanuit eigen kracht en authenticiteit geleefd worden. "Ontdek de kracht in jezelf", zoals het motto van P&M Coaching & Consultancy luidt.

 

In de therapiesessies creëren we een veilige ruimte om in functie van de vraag op een nieuwe manier aandacht te geven aan jezelf, aan je verhaal, aan de relatie met jezelf, je lichaam, je belevingswereld, aan de reactie met anderen en je omgeving. 

 

We starten steeds vanuit een intake, een verkennend gesprek van 60 min.  In dit gesprek is er ruimte voor je vragen en verwachtingen van de therapie.  Nadien kan samen gewerkt worden aan een verdere begeleiding. Indien nodig kunnen ook andere invalshoeken ingezet worden (bijv. ademhalingstechnieken, relaxatie, meditatie, opstellingen, creatieve werkvormen, ...). Als de vraag niet tot onze focus behoort, kan in gezamenlijk overleg worden doorverwezen naar andere hulpverleners.

 

Een therapiesessie duurt 60 min.  Het honorarium is in lijn met het opleidingsniveau, de ervaring en deskundigheid van de therapeut.

 

Een greep uit onze specialisaties. Druk op de knop indien je meer info wenst.

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2020 P&M Coaching & Consultancy bvba.