Klik op het thema dat je bezighoudt

Ik wil groeien

Ik wil aan mijn relatie werken

Ik wil een gezonde en actieve levensstijl ontwikkelen

 

Ik wil beter kunnen opkomen voor

mezelf

IK MOET KIEZEN ...

 

Ik ben even het noorden

kwijt

Ik voel me

depri

HOE VERLOOPT EEN BEGELEIDING ? 

We starten steeds vanuit een verkennend gesprek van 60 min.  In dit gesprek is er ruimte voor je vragen en verwachtingen van de coaching of therapie.  Nadien kan samen gewerkt worden aan een verdere begeleiding.

Als de vraag niet tot onze focus behoort, kan in gezamenlijk overleg worden doorverwezen naar andere hulpverleners.  

 

Een individuele coaching of therapiesessie duurt 60 min.  Het honorarium is in lijn met het opleidingsniveau, de ervaring en deskundigheid van de coach of de therapeut.

 

© 2020 P&M Coaching & Consultancy bvba.