ACHIEVEING GROWTH ...

AS A BALANCED PERSON

Career/HSP/Stress/Relationship & Family ​/Balance/Health & Body​/Communication​

 

Coaching is een proces waarbij je geholpen wordt om tot zelfinzicht te komen en beter te functioneren in het algemeen. 

De coach helpt je meer inzicht en vertrouwen te krijgen in (soms onvoldoende benutte) krachten en je interne remmingen te overwinnen. De coach helpt je om concrete situaties anders te bekijken en vanuit een ander standpunt te beoordelen zodat je zelf tot alternatieve inzichten en gedragingen kan komen. Deze grotere zelfkennis draagt bij tot je eigen welzijn en de kwaliteit van de contacten die je hebt met anderen.

                                                 

 

                                           Fit-For-Life Coaching

                                           HSP coaching

                                           Vitaliteit & welzijnscoaching

                                           Healthy Active Life Style

                                           Psychotherapie

Psychotherapie gaat nog een stapje verder dan coaching en focust zich op de diepere en oudere lagen in onszelf.

Door deze aan de oppervlakte te brengen en een zinvolle plaats te geven, kan ons leven waardevoller gemaakt worden.

ACHIEVING GROWTH ...

 AS A SUCCESFUL PROFESSIONAL    AS A PERFORMANT TEAM    AS A PURPOSEFUL LEADERSHIP ORGANIZATION

© 2020 P&M Coaching & Consultancy bvba.