ACHIEVEING GROWTH ...

AS A SUCCESFUL PROFESSIONAL

Goal Clarity/Resume & Interview Skills/Communication skills/Resilience Boost/

Talent & competency development /Breaking Through the comfort zone

 

Voor een diepgaande leerervaring is een individueel traject het meest impactvol.

Professionele Coaching is een begeleiding met als doel het ontwikkelen van vaardigheden, het verbeteren van persoonlijke efficiëntie, het leren omgaan met veranderingen, het nemen van een beslissing of het oplossen van specifieke moeilijkheden

op de werkvloer.​

Dit soort van begeleiding kan je zowel in onze praktijk als in samenspraak met je verantwoordelijke opstarten. 

                                                 

 

                                      Employee assistance program

                                      Loopbaanbegeleiding

            

                                      Communicatie coaching

                                      Healthy active work style

                                      Burn-out preventie

Heb je nood aan professionele coaching, dan bekijken we samen (met je leidinggevende) welke de beoogde doelstellingen van de coaching zijn, met andere woorden, waar je concreet dient te evolueren om je performantie op het werk te verbeteren.  

Deze intake wordt gevolgd door 5 à 6 individuele coachingssessies (van 2u), gespreid over een 6-tal maanden, waarna een feedbackgesprek plaatsvindt tussen de coach, jijzelf en je verantwoordelijke.  

Met dit feedbackgesprek wordt de coaching afgerond of bijgesteld in geval er nieuwe objectieven geïdentificeerd worden. 

© 2020 P&M Coaching & Consultancy bvba.