INDIVIDUELE COACHING

 

Coaching is een proces waarbij je geholpen wordt om tot zelfinzicht te komen en beter te functioneren in het algemeen.  De coach helpt je meer inzicht en vertrouwen te krijgen in (soms onvoldoende benutte) krachten en je interne remmingen te overwinnen. De coach helpt je om concrete situaties anders te bekijken en vanuit een ander standpunt te beoordelen zodat je zelf tot alternatieve inzichten en gedragingen kan komen. Deze grotere zelfkennis draagt bij tot je eigen welzijn en de kwaliteit van de contacten die je hebt met anderen.

 

 

 

                                                                        Life Coaching is een begeleiding met als doel het ontwikkelen van vaardigheden, het                                                                         verwerken van emoties, het nemen van beslissingen of het oplossen van                                                                                               privémoeilijkheden zoals relationele of familiale conflicten, ruzies en onbegrip.

 

 

                                                                        Professional Coaching of  Professionele Coaching is een begeleiding met als doel het                                                                         ontwikkelen van vaardigheden, het verbeteren van persoonlijke efficiëntie, het leren                                                                           omgaan met veranderingen, het nemen van een beslissing of het oplossen van                                                                                   specifieke moeilijkheden op de werkvloer. 

 

 

                                                                        Management Coaching is een begeleiding met als doel het ontwikkelen van                                                                                         managementvaardigheden, het verbeteren van persoonlijke efficiëntie, het sturen                                                                               van veranderingen, het nemen van beslissingen of het oplossen van specifieke                                                                                     moeilijkheden waar je als manager mee geconfronteerd wordt.

 

 

We starten steeds vanuit een verkennend gesprek van 60 min.  In dit gesprek is er ruimte voor je vragen en verwachtingen van de coaching.  Nadien kan samen gewerkt worden aan een verdere begeleiding. Als de vraag niet tot onze focus behoort, kan in gezamenlijk overleg worden doorverwezen naar andere coaches.

 

Een coachingssessie duurt 60 min.  Het honorarium is in lijn met het opleidingsniveau, de ervaring en deskundigheid van de coach.

© 2020 P&M Coaching & Consultancy bvba.