COACHING

Coaching is een proces waarbij iemand geholpen wordt om tot zelfinzicht te komen en beter te functioneren in een professionele context, door zijn vaardigheden en talenten maximaal te ontwikkelen.  De coach helpt je meer inzicht en vertrouwen te krijgen in (soms onvoldoende benutte) krachten en interne remmingen te overwinnen.  De coach helpt je om concrete situaties vanuit een andere ooghoek te analyseren. Een grotere zelfkennis verbetert ook de interacties binnen en met je team en draagt bij tot het ontwikkelen van nieuw gedrag en professionele evolutie.

Employee Assistance Programs
 

Een EAP is een professionele counseling-, coaching- en adviesservice voor de werknemers van een organisatie. Het doel van een EAP is werknemers op een confidentiële, oplossingsgerichte en kortdurende manier te helpen met vragen en moeilijkheden die interfereren met een goede performantie op hun werk. Wil je bij één van onze coaches terechtkomen via een EAP, ga dan na of je werkgever aangesloten is bij Pulso -Europe of ICAS.

Professionele coaching
 

Professionele Coaching is een begeleiding met als doel het ontwikkelen van vaardigheden, het verbeteren van persoonlijke efficiëntie, het leren omgaan met veranderingen, het nemen van een beslissing of het oplossen van specifieke moeilijkheden op de werkvloer. 

Management coaching
 

Management Coaching is een begeleiding met als doel het ontwikkelen van managementvaardigheden, het verbeteren van persoonlijke efficiëntie, het sturen van veranderingen, het nemen van beslissingen of het oplossen van specifieke moeilijkheden waar je als manager mee geconfronteerd wordt.  

Heb je nood aan professionele of management coaching, dan bekijken we samen met je leidinggevende welke de beoogde doelstellingen van de coaching zijn, met andere woorden, waar je concreet dient te evolueren om je performantie op het werk/als manager te verbeteren.  Deze intake wordt gevolgd door 5 à 6 individuele coachingssessies van 2u, gespreid over een 6-tal maanden, waarna een feedbackgesprek plaatsvindt tussen de coach, jijzelf en je verantwoordelijke.  Met dit feedbackgesprek wordt de coaching afgerond of bijgesteld in geval er nieuwe objectieven geïdentificeerd worden.  

© 2020 P&M Coaching & Consultancy bvba.