ANGST & DEPRESSIE 

 

Zowel angst als depressie zijn diagnoses die zeer individueel bepaald (kunnen) zijn. 

 

Indien je denkt een depressieve episode mee te maken, kan je je de volgende vragen stellen:

 

  • Heb jij de laatste tijd veel last van een overheersende sombere stemming?

  • Heb je minder interesse in zaken waar je anders plezier aan beleefde?

  • Is er een toename of afname in je gewicht te merken?

  • Heb je soms last van verstoorde nachten? Last van energieverlies/vermoeidheid?

  • Ben je meer geremd of juist onrustiger?

  • Kamp je met schuldgevoelens?

  • Kan je je minder goed concentreren de laatste tijd? Last van geheugenproblemen?

  • Heb je soms gedachten aan de dood of zelfmoord?

 

Indien deze bovengenoemde vragen positief beantwoord worden door jou en je de indruk hebt dat ze al meer dan twee weken spelen, kan er worden gesproken van een depressieve episode. Men spreekt pas van een depressie als deze episodes geregeld herhaald worden.

 

Therapie

In eerste instantie willen wij op zoek gaan naar de mogelijke oorzaken van de depressie/angst en de manier van omgaan met dergelijke tegenslagen/situaties. Eens dit duidelijk is, kan er dieper ingegaan worden op enerzijds verwerkingsprocessen, anderzijds zaken waarin we wel energie willen steken.

 

De kans dat angsten en depressie gepaard gaan, is bestaand. Belangrijk in therapie is dan om te onderzoeken welk het ander heeft veroorzaakt.

 

Angsten zijn er, los van depressie, in alle maten, geuren en kleuren. Een aantal bekende angststoornissen zijn de angst voor hoogtes (acrofobie), angst voor kleine ruimtes (claustrofobie) of grote ruimtes (agorafobie), maar ook de sociale fobie of de paniekstoornis.

Belangrijke kenmerken van een angststoornis is dat deze angst soms irrationeel en ongegrond is en gepaard gaat met vermijdingsgedrag. Men spreekt pas van een stoornis indien deze verhindert dat dagelijke activiteiten nog kunnen uitgevoerd worden. Met andere woorden, wanneer ons dagelijks functioneren wordt verstoord.

 

Indien je merkt dat je dergelijke angst ervaart zondanig dat het je tegenhoudt om dingen te doen die je (graag) doet, kan het aan te raden zijn om in therapie te gaan. 

 

 

© 2020 P&M Coaching & Consultancy bvba.