ALCOHOLISME & MARIHUANA

 

Alcohol of drugs zijn middelen die ervoor kunnen zorgen dat gebeurtenissen draaglijk(er) worden, maar kunnen bij een overgebruik er ook voor zorgen dat er schade ontstaat en zich stoornissen ontwikkelen.

 

Enkele belangrijke symptomen zijn:

  • Psychische intoxicatieverschijnselen zoals agressiviteit, black-out, euforie versus depressiviteit, prikkelbaarheid

  • Lichamelijke intoxicatie zoals verwarde spraak, ongecoördineerd gedrag, stoornissen in het evenwicht

  • Onthoudingsverschijnselen (onaangename ervaring als reactie op het staken van gebruik) zoals trillende handen, zweten, rusteloosheid, angst, slapeloosheid, misselijkheid.

 

Een van de gevaren bij een middelenverslaving is tolerantie voor de drug. We spreken over tolerantie wanneer dezelfde dosis niet meer zorgt voor hetzelfde effect, met als gevolg dat de dosis wordt verhoogd.

 

De reden waarom een problematisch gebruik blijft bestaan, is te verklaren door craving (het sterke (lichamelijk) verlangen naar de drug). Craving zorgt ervoor dat we blijven drinken of hervallen na abstinentie.

 

Verslaving aan alcohol

Alcohol kan opwekkend werken bij kleine doses en is eerder verdovend bij grotere hoeveelheden. Afhankelijk van eenieders biologische constitutie kan het effect van alcohol verschillen. In geval van zwaar gebruik kan alcohol zelfs leiden tot het uitschakelen van onze centrale functies, coma of dood, wat deze soft drug best gevaarlijk kan maken. De schade van alcohol kan verergerd worden door onevenwichtige voeding, wat vaak in combinatie voorkomt.

 

Verslaving aan cannabis

Binnen de cannabis-familie is Marihuana de bekendste vorm. Cannabis is bekend om zijn hallucinogene en sederende (verlammende) eigenschappen. In een kleine hoeveelheid veroorzaakt deze drug ontspanning en emotionele ontremming. In hogere doses kan dit product leiden tot LSD-achtige symptomen zoals dissociatie, verwarring, paniek, agitatie en in extreme gevallen zelfs psychoses (paranoïa). Ook cannabis kan verslavend werken en kan onthoudingsverschijnselen ontlokken bij staking ervan. Langdurig gebruik kan leiden tot cognitieve en motorische stoornissen.

 

 

Therapie

In de praktijk is de aanpak gebaseerd op de gedragstherapie met een uitgebreide analyse van alle beïnvloedende factoren. 

Belangrijk is wel de motivatie. Indien iemand niet klaar is voor of overtuigd is om te stoppen, lijkt de therapie-slaagkans ver. Dit wordt dan ook nagegaan in de eerste sessie. 

Nadien kan het echte werk beginnen. We willen eerst dieper ingaan op het ontstaan van het probleem, de contexten waarin het probleem zich voordoet, de daarmee gepaarde gedachten en gevoelens. Als alles is uitgeklaard, willen we de nadruk leggen op wat er komt na de verslaving: waar willen we dan wel mee bezig zijn als we niet aan het drinken zijn?

 

 

 

 

 


 

© 2020 P&M Coaching & Consultancy bvba.